KREISEL_RENGORUNT 414

Oferta systemów podłogowych KREISEL wzbogaciła się o  specjalistyczną cementową wylewkę samopoziomująca RENOGRUNT 414. To produkt doskonale nadający się do wykonywania warstwy wyrównującej na podłożach trudnych, takich jak ogrzewanie podłogowe, płyty OSB, wiórowe i inne drewnopochodne. Na takich podłożach zwykłe wylewki bardzo często się odspajają, są głuche. W przypadku produktu RENOGRUNT 414 zastosowano specjalne polimery, które zwiększają jej przyczepność, a dodatek włókien zbrojących zwiększa wytrzymałość wylewki na rozciąganie. Dzięki temu wylewka nie pęka pod wpływem niewielkich odkształceń podłoża, a także mostkuje niewielkie rysy w podłożu. Po związaniu wytrzymałość na ściskanie wylewki wynosi >25MPa. Dzięki tym wszystkim cechom wylewka nadaje się do starego budownictwa, gdzie trudne podłoże jakim jest drewno występuje bardzo często.

  Cechy :

  • wysoka wytrzymałość 
  • pod parkiety drewniane, panele i wykładziny,
  • na ogrzewanie podłogowe
  • mostkuje niewielkie rysy 

Pamiętaj : Przed użyciem na podłożach drewnopochodnych należy je zagruntować środkiem GRUNTOBET 310, dzięki czemu tworzy się mostek kontaktowy miedzy wylewką a podłożem. Każde inne podłoże mineralne najlepiej zagruntować środkiem GRUNTOLITEM-SG 302. Ważne aby przed wylaniem uszczelnić i naprawić wszystkie możliwe szczeliny i rysy w podłożu.

Układanie płytek można wykonywać już po 3 dniach schnięcia po wylaniu wylewki. W przypadku montażu parkietu, desek warstwowych klejonych czas schnięcia jest  dłuższy i zależy od otoczenia i chłonności podłoża. W optymalnych warunkach jest to 7 dni.

Wylewka ta to podkład podłogowy nie tylko pod płytki, ale tak jak wspomniano pod parkiet, wykładziny. Jeżeli wykończeniem jest właśnie taki rodzaj materiału nie zaleca się go wykonywać, gdy wylewka została zastosowana na podłoża drewniane.